Jivamukti yoga: Hip, Hot & Holy

Είναι Hip: Την δεκαετία του 80, οι Sharron Gannon και David Life, ιδρυτές της Jivamukti Yoga, έφεραν την γιόγκα στις υπόγειες κοινότητες του East Village της Νέας Υόρκης. Ενσωμάτωσαν τις απόκρυφες και μυστηριώδεις διδαχές της γιόγκα στην καλλιτεχνική avant-garde σκηνή της εποχής. Έκαναν την γιόγκα ‘hip’, δηλαδή σχετική με ανθρώπους που ζουν σε ένα έντονο, δημιουργικό, προοδευτικό, αστικό περιβάλλον. Η Jivamukti είναι ‘πνευματική παραστατική τέχνη’ όπου η ποίηση, ο χορός, η άσανα και η μουσική συναντούν την Βεδική σοφία, και το κοινό είναι οι ηθοποιοί της.

Είναι Hot: Γιατί ασχολείται με σημαντικά πράγματα των καιρών μας. Η πρακτική της άσανα παράγει εσωτερική φωτιά που μας βοηθά να μεταμορφώσουμε την ενέργεια που δεν ρέει μέσα στο σώμα, να λιώσουμε παλιούς τρόπους αντίληψης και συμπεριφοράς.

Είναι Holy: Όταν καθαρίζουμε τα φυσικά και νοητικά εμπόδια, έχουμε την ευκαιρία να βιώσουμε τα διδάγματα των Shrutis (τα ιερά κείμενα της γιογκικής παράδοσης), τα οποία συνοψίζονται στην απλότητα της εμπειρίας του ότι είμαστε αγάπη, φως και χαρά.

Please scroll down for English

Παρασκευή, 28 Οκτώβρη

Απογευματινή Πρακτική 19:30-21:30

Μasterclass στα hip openers και στα forward bends

Τα hip openers μας βοηθάν να καθαρίσουμε από τις σχέσεις που μας κρατάν σε μια εμμονική και ανασφαλή θέση, για να μπορέσουμε να επιτρέψουμε την ενέργεια να ανέβει σε πιο υψηλά επίπεδα συνείδησης. Θα επικεντρωθούμε στην κινητικότητα των κλειδώσεων της λεκάνης καθώς επίσης με το πως μακραίνουμε το σώμα με την βοήθεια της αναπνοής στις κάμψεις μπρος. Πνευματικές διδαχές θα αντλήσουμε από το focus of the month.

Σάββατο, 29 Οκτώβρη

Πρωινή Πρακτική 10:30-13:00

Workshop επικεντρωμένο στα backbends

Οι κάμψεις πίσω είναι μια πολύ παλιά συνταγή για να μαλακώσουμε τις συσπάσεις των μυών και την συναισθηματική σκληρότητα στην περιοχή της καρδιάς. Αυτή η διαδικασία μας δίνει την δυνατότητα για σωματική, συναισθηματική και πνευματική ελευθερία. Πνευματικές διδαχές θα αντλήσουμε από το focus of the month.

Απογευματινή Πρακτική 16:00-19:00

Εισαγωγή στην jivamukti yoga

Θα ασχοληθούμε μα τις αρχές και το περιεχόμενο που δημιούργησαν την jivamukti yoga, καθώς επίσης με τα βασικά στοιχεία και τις προθέσεις της.

Η τέχνη της vinyasa krama

Όταν χρησιμοποιούμε τον όρο Vinyasa, συνήθως εννοούμε ‘Flow Yoga’. Σε αυτό το workshop, θα εξετάσουμε βαθύτερα την ‘εσωτερική’ έννοια της Vinyasa Krama, και πως να την εκτελούμε με ακρίβεια στην διάρκεια της πρακτικής αλλά και στην καθημερινή μας ζωή.

Κυριακή, 30 Οκτώβρη

Πρωινή Πρακτική 11:00-14:00

Θα επικεντρωθούμε στα Inversions

Θα επικεντρωθούμε στην κινητικότητα της λεκάνης καθώς επίσης και στο πως μακραίνουμε το σώμα με την βοήθεια της αναπνοής στις κάμψεις μπρος. Πνευματικές διδαχές θα αντλήσουμε από το focus of the month.

H Yogeswari έχει έδρα της την σχολή της Jivamukti της Νέας Υόρκης και είναι μια από τις παλιότερες δασκάλες της μεθόδου Jivamukti. Είναι Advanced Certified, και έχει διδάξει σε πληθώρα εκπαιδεύσεις δασκάλων Jivamukti, καθώς επίσης έχει αναλάβει πολλούς δασκάλους για την περεταίρω εκπαίδευση τους των 800 ωρών. Από το 2004 διδάσκει ταξιδεύοντας τον κόσμο. Η Yogeswari είναι γνωστή για δυναμική και αρμονική της Vinyasa, και τις πολύ ενδιαφέρουσες φιλοσοφικές προσεγγίσεις της. Η 20χρονη εμπειρία της στον χορό και την χορογραφία εμπλουτίζει στην δουλειά της. Έχει Master στην χορογραφία από το πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, και BFA McL στον χορό από το Temple University της Φιλαδέλφειας. Γεννήθηκε στην Ελβετία, διδάσκει workshops, immersions και retreats σε πέντε γλώσσες.

Είναι ιδρύτρια και πρόεδρος του ιδρύματος AZAHAR, μιας παγκόσμιας μη κυβερνητικής οργάνωσης που προάγει την διαπολιτισμική κατανόηση και την μη-βίαιη επίλυση προβλημάτων μέσα από την γιόγκα και τις τέχνες, με έμφαση στις κοινότητες εκείνες που στερούνται πολιτικών δικαιωμάτων, και γυναίκες και παιδιά σε περιοχές σύγκρουσης.

Kόστος Μαθημάτων

Εισαγωγικό μάθημα Παρασκευής: €25*

Κόστος Εργαστηρίων ξεχωριστά: €35*

Τιμή για όλο το 3-ήμερο: €120*

Οι εν ενεργεία μαθητές του Swaha έχουν 10% έκπτωση σε κάθε μάθημα ή για όλο το 3-ήμερο.

*Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Κάντε Κράτηση

(παρακαλούμε υποδηλώστε τον τίτλο ή δάσκαλο του workshop)

Το όνομά σας (απαιτείται)

Το Email σας (απαιτείται)

Θέμα

Το μήνυμά σας

Jivamukti is Hip: in the eighties, Sharon Gannon & David Life, the founders of the Jivamukti Yoga method, brought Yoga into the most radical underground communities in the East Village of New York. In doing so, they integrated the hidden and mysterious teachings of yoga into the artistic avant-garde, and made Yoga “Hip”, i.e. relevant for people living in a vibrant, creative and forward thinking urban environment. Jivamukti is spiritualized performance art, where poetry, dance, asana and music are coming together with Vedic wisdom teachings, and where the audience is its actors.

Jivamukti is Hot, because it addresses the most burning issues of our times. The Asana practice generates inner heat that allows practitioners to transform stagnation in the body and melt away old paradigms, habits and conditioned behavior in the mind.

Jivamukti is Holy. When we clear physical and mental obstacles out of the way, we have an opportunity to experience what was revealed in the Shrutis (sacred texts of India), which is that essentially we are made of pure love, pure light, and pure joy.

Friday, 28 October

Evening Practice 19:30-21:30

Μasterclass on hip openers and forward bends

Hip Openers allow us to cleanse relationships that keep us in an obsessive and unstable place, so that we can allow the energy to move into higher levels of consciousness. Focus is on mobility in the hip joint, as well as working length with breath in forward bends. Spiritual teachings will be drawn from the Jivamukti Focus of the Month.

Saturday, 29 October

Morning Practice 10:30-13:00

Workshop with focus on backbends

Backbends are an age-old recipe for letting go of muscular contractions and emotional hardening in the heart region. This unleashes the discovery of an unlimited potential for physical, emotional and spiritual freedom.

Spiritual teachings will be drawn from the Jivamukti Focus of the Month.

Evening Practice 16:00-19:00

Introduction to jivamukti yoga

The origins and context that lead to the creation of Jivamukti Yoga will be discussed, as well as its principal objectives and components.

The art of Vinyasa Krama
Vinyasa is commonly known as a vague concept of “Flow Yoga.” In this workshop, we will go more deeply into the esoteric meaning of Vinyasa Krama, and how to execute it with precision, both on the mat and in life.

Sunday, 30 October

Morning Practice 11:00-14:00

Focus on Inversions

Inversions permit us to see the world upside down, thus developing greater tolerance and enhancing the breadth of our perception. The centers of higher consciousness are stimulated, and through a complete reversal of gravity, stagnant physiological processes are activated and rejuvenated.

Spiritual teachings will be drawn from the Jivamukti Focus of the Month.

Yogeswari, based at the Jivamukti Yoga School in New York City since the year 2000, is one of the most senior teachers of the Jivamukti Yoga Method. She is Advanced Certified, a Facilitator of Jivamukti Teacher Trainings, and has taken many Jivamukti Certified Teachers through one-on-one apprenticeships towards their 800-hour-certification. Since 2004, she has been teaching around the world. Yogeswari is known for her vigorous, seamless Vinyasa sequencing, and her thought-provoking philosophical teachings. With 20 years of experience in dance and choreography, she brings liveliness and vibrancy to all her work. She holds an MA in choreography and dance from New York University and a BFA McL in dance from Temple University, Philadelphia. Born in Switzerland, she teaches workshops, immersions, and retreats in five languages.

She is the founder and president of AZAHAR Foundation, an international non-profit organizationthat promotes cross-cultural understanding and non-violent conflict resolution through Yoga and the Arts, with special attention to disenfranchised communities, and women and children in conflict settings.

Workshop Prices

Friday Evening Practice €25*

Individual Workshops: €35*

Full 3 days: €120*

Active members of Swaha have 10% discount for each lesson or for the whole 3-day workshop.

*Prices excluding VAT

Reserve your mat

(Please state the title or teacher of the workshop)

Send messageclear