Snakebody-Workshop-web

“Τσι” είναι η λέξη για την Κοσμική Ενέργεια.
“Κουνγκ” είναι η λέξη για την εξάσκηση.

Το Τσι Κούνγκ είναι μια αρχαία κινέζικη τέχνη που καλλιεργεί την αναπνοή, τη χαλάρωση, την ενδυνάμωση και την ευκαμψία του σώματος, τον συντονισμό και την συγκέντρωση, αλλά κυρίως μας βοηθάει να καλλιεργήσουμε και να εξασκήσουμε την κοσμική ενέργεια (Chi-Prana) που κυλάει στο σώμα μας.
Υπάρχει ένα τεράστιο εύρος ασκήσεων που ασχολούνται μεμονωμένα ή συνδυάζουν την εκγύμναση του σώματος και του Τσι. Ένα από τα πιο διάσημα συστήματα είναι αυτό που προέρχεται από το θρυλικό βουνό του Βουτάνγκ, τόπο των μοναχών Σαολίν.

Το Τσι Κουνγκ του Φιδίσιου Σώματος είναι πολύ γνωστό ανάμεσα στους ασκούμενους των εσωτερικών / μαλακών κινέζικων πολεμικών τεχνών όπως το Τάϊ Τσι Τσουάν. Οι τεχνικές του, αποτελούνται από συστροφικές, κυκλικές, περιστροφικές και σπειροειδείς κινήσεις του κορμού και των άκρων, εκτελούμενες συνήθως με αργό ή μέτριας ταχύτητας ρυθμό που προσομοιάζουν την κίνηση του φιδιού.
Εξωτερικά το Τσι Κούνγκ του Φιδίσιου Σώματος εστιάζει στην χαλάρωση, στην ευελιξία και στο συντονισμό του σώματος και ωφελεί την σπονδυλική στήλη και τις αρθρώσεις, ενώ εσωτερικά βοηθάει στην καλλιέργεια του Τσι και ωφελεί τα όργανα του σώματος.
Οι τεχνικές αυτές μας διδάσκουν πως να χρησιμοποιούμε μόνο τους απαραίτητους μύες και την απαραίτητη ενέργεια για την εκτέλεση μια κίνησης καθώς το αντίθετο προκαλεί ακαμψία του σώματος και δυσκολεύει την εκτέλεση των τεχνικών του.

Το εργαστήριο έχει διάρκεια 3 ωρών και περιλαμβάνει:

– Σωστή Στάση και Ακινησία
– Ζέσταμα
– Ασκήσεις Χαλάρωσης.
– Ασκήσεις Τάο Γιν (Κινέζικη Γιόγκα)
– Ασκήσεις του Φιδίσιου Σώματος
– Μαλακό Τσι Κούνγκ
– Τεντώματα (Στρέτσινγκ)
– Κινούμενο Διαλογισμό.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε ασκούμενους με κάποια εμπειρία στην κίνηση και είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να αποτελεί πρόκληση για όλα τα επίπεδα.

Workshop details:

Saturday 13th Feb.

16.00-19.00

Price:

30€* / person

25€* / for Swaha Members

(*price does not include VAT)

Contact & Registration:

Contact us: www.swaha.gr
Email: [email protected]
Telephone: +30 2109229251

“Qi” is the word for the Cosmic Energy.
“Kung” is the word for exercising.

Qi Kung is an ancient Chinese art which cultivates breathing, relaxation, empowerment and flexibility of the body, coordination and concentration. But most importantly helps us to accumulate and cultivate the Cosmic Energy (Chi – Prana).
There is a wide range of exercises in Chi Kung. One of the most famous ones, originated from the legendary Vudang mountain, is the Snake Body Chi Kung.

The Snake Body Chi Kung is wildly known among all practitioners of Internal Chinese Martial Arts, such us Tai Chi Chuan. It simulates the spiral, rotary and circular movements of a snake which are executed in a slow or medium speed. Externally the snake body focuses on the relaxation, the flexibility and the coordination of the body and is very beneficial for the spine and the joints whilst internally it is essential for the cultivation of Chi and beneficial for the organs.
Snake Body Chi Kung teaches us how to move by using the necessary amount of strength required in each movement since the opposite (stiffness) blocks the joints and makes the body unable to respond.

The workshop lasts for 3 hours and includes:
⁃ Stillness and correct posture.
⁃ Breathing exercises.
⁃ Warm up
⁃ Tao Yin (Chinese Yoga).
⁃ Snake Body exercises.
⁃ Soft Chi Kung.
⁃ Stretching.
⁃ Moving Meditation.

The workshop is suitable for practitioners with prior experience in body movement and designed to challenge all levels.

Θέμης Βλάχος
Διδάσκει Tai Chi Chuan (Yang Style), Chi Kung και Tao Yin, Σωματικό Θέατρο (Physical Theatre) και Contact Improvisation.

Η διδασκαλία του εστιάζει στη χαλάρωση και στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση του σώματος και της Κοσμικής Ενέργειας (Τσι) μέσω της σωματικής εξάσκησης, της αναπνοής και του διαλογισμού σε κίνηση καθώς επίσης στην Ροή και στην Ισορροπία των αντίθετων δυνάμεων της κίνησης (Γιν και Γιανγκ). Τα πολλά χρόνια εμπειρίας στην διδασκαλία εκγύμνασης του σώματος, του δίνουν την δυνατότητα να διακρίνει τι χρειάζεται ο κάθε ασκούμενος κάνοντας τα μαθήματα του προσιτά σε όλα τα επίπεδα φυσικής κατάστασης, εμπειρίας και ηλικίας.

Ασχολείται με τις πολεμικές τέχνες απο το 2002.
– Saolin Chang Chuan και Eagle Claw Kung Fu (Γκρι Ζώνη), με τον Sifu Παναγιώτη Δερβέντη. Όπλα: Σπαθί DAO.
Έβδομο Επίπεδο, Copper Dragon στο Tai Chi Chuan, (Στύλ Yang), Chi Kung (Saolin, Tai Chi, Wudang) και Tao Yin, , με τον Sifu Αντώνη Γιαννούλη. Όπλα: Σπαθί DAO, Κοντάρι.

Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα του 2015 κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στο παραδοσιακό Tai Chi Chuan, Γυμνά Χέρια.